Mac üzerinde eclipse kullanırken ayrılan rami artırmak isterseniz, eclipsesin çalıştırma dosyasının üzerinde sağ tıklayın “Show Package Contents” i seçin. Çıkan pencerede “Content” oradan da “MacOS” klasörüne girince eclipse.ini dosyasına erişebilirsiniz. Burada da bilgisayar özelliklerinize göre ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

10. Ocak 2013 · 4 comments · Categories: Genel · Tags:

htmlde bilesen kullanırken bazen, kullanılan elemanlar bir birinin üzerine binebilir. Bu gibi durumlarda eğer istediğiniz elemanın daha üstte yer almasını isterseniz z-index kullanmanız gerekebilir. Bunu kullanmadan önce belirtmek gerekir ki bu özelliği kullanmanız için kullanılan elemanların “position” nının belirtilmiş olması lazım. Daha sonrasında bilmemiz gereken şey daha büyük z-index değerine sahip bileşen daha önde görünür. 

.mydiv{

    z-index:2;
}
gibi bir kullanım şekli vardır. Tabi ki siz ihtiyacınız olan diğer şeyleri de yazabilirsiniz
10. Ocak 2013 · 2 comments · Categories: eclipse, gwt

Eclipse’nin Yazılım Güncelleme özelliğini kullanarak ‘Google Plugin for Eclipse (GPE)’i ve “Google Web Toolkit (GWT)”yi yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Eclipse 3.7(Indigo)‘yi kullanarak yüklemek için;

1.Help menüsünden > Install New Software‘yi seçin.
2.Work with metin kutusuna aşağıdaki linki girerek:

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.7
 Add butonuna tıklayın. Eklentiler listelenecektir.

3. “Google Plugin for Eclipse” ve “SDKs”nın yanında bulunan üçgen ikonlara tıklayın. Açılır listede yer alan “Google Plugin for Eclipse 3.7″ ve “Google App Engine Java SDK”yı seçin. Eğer “Google Web Toolkit (GWT)“i uygulamaranızında kullanmak isterseniz “Google Web Toolkit SDK”yı da seçmelisiniz. Next butonuna bastıktan sonra çıkan sözleşmeyi kabul ettiğinize dair isteği onaylayın ve Finish butonuna tıklayın.
4.Yükleme tamamlandıktan sonra Eclipse yeniden başlatılmak için istekte bulunacak. Yes butonuna bastıktan sonra Eclipse yeniden başlatılacak ve eklentileri yükleme işlemi bitmiş olacak.

Eclipse 3.6(Helios) için;

Eclipse 3.7(Indigo)’dan farklı olarak 2. adımda Work with metin çubuğuna aşağıdaki link girilir

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
 

Çıkan listede “Plugin” ve “SDKs”ın yanında blunan üçgen ikonlara tıklayın. Açılır listede “Google Plugin for Eclipse 3.6″ ve “Google App Engine Java SDK”nın seçili olduğundan emin olun. “Google Web Toolkit“i uygulamalarınızda kullanacaksanız “Google Web Toolkit SDK”yı da seçmelisiniz. Next butonuna tıkladıktan sonra çıkan sözleşmeyi kabul ettiğinize dair isteği onaylayın.

Yükleme tamamlandıktan sonra Eclipse, kendisini yeniden başlatmanızı isteyecektir. Yes butonuna bastıktan sonra Eclipse yeniden başlatılacak ve eklenti yükleme işlemi bitmiş olacak.

Eclipse 3.5(Galileo) için tek fark 2. adımdaki Wotk with metin çubuğuna aşağıdaki adres girilir.

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.5

Diğer adımlar aynıdır..

Eclipse 3.4(Ganymede) için:

Help menüsünden Software Updates‘i seçin. “Software Updates and Add-ons” penceresi açılır.

Avaible Software sekmesini tıklayın. Add Site butonunu tıkladıktan sonra “Add Site” penceresi açılır ve aşağıdaki adres girilir.

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.4
 

Eclipse 3.3(Europa) için:

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.3

adresi girilir.

Foreign Key dört ilişki tipine ve iki role sahiptir.

İlişki Tipleri;

CASCADE: Üst tablodaki veri silinip yada güncellendiğinde, alt tabloda olan bu ilişkiyi sağlayan verilerin de güncellenip veya silinmesini sağlar.

SET NULL: Üst tablodaki veri silinip yada güncellendiğinde, alt tabloda ilişikli verilerin foreign key kolonu olarak belirlenen kolon değerine NULL değeri atar.

RESTRICT : Verileri bire bir bağlar ve alt tablolarda hareket görmüş bir kaydın silinmesini ve foreign key colonundaki verisinin değiştirilmesini engeller.

NO ACTION : RESTRICT ile aynı işi yapar, standart sql tümcesi olduğu için MySQL dede bulunmaktadır.

Foreign Key olarak tanımlamak istediğiniz colon bir index olmalıdır.

Roller;

Update Role :  Üst tabloda  veya alt tabloda veri güncellendiğinde.

Delete Role : Üst tablodan veri silindiğinde.

import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.Writer;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.Marshaller;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;

public class MAIN {

	public MAIN() {

		final String BOOKSTORE_XML = "./bookstore-jaxb.xml";
		try {
			UtilObject obje1 = new UtilObject(1 , "Eskisehir" );
			UtilObject obje2 = new UtilObject(2 , "Afyon" );
			UtilObject obje3 = new UtilObject(3 , "Kayseri" );
			UtilList list = new UtilList();
			list.getList().add(obje1);
			list.getList().add(obje2);
			list.getList().add(obje3);

			JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(UtilList.class);
			Marshaller m = context.createMarshaller();
			m.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE);
			m.marshal(list, System.out);

			Writer w = null;
			try {
				w = new FileWriter(BOOKSTORE_XML);
				m.marshal(list, w);
			} finally {
				try {
					w.close();
				} catch (Exception e) {
				}
			}

			System.out.println();
			System.out.println("Output from our XML File: ");
			Unmarshaller um = context.createUnmarshaller();
			UtilList bookstore2 = (UtilList) um.unmarshal(new FileReader(
					BOOKSTORE_XML));

			for (int i = 0; i < list.getList().toArray().length; i++) {
				System.out.println("Book " + (i + 1) + ": "
						+ bookstore2.getList().get(i).getId() + " from "
						+ bookstore2.getList().get(i).getAd());
			}
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		new MAIN();
	}
}


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement ( name = "util" )
@XmlAccessorType( XmlAccessType.PROPERTY )
public 	class UtilObject{
	private int id;
	private String ad;
	private String url;

	public UtilObject(){

	}

	public UtilObject(int id, String ad) {
		super();
		this.id = id;
		this.ad = ad;
	}

	public UtilObject(int id, String ad, String url ) {
		super();
		this.id = id;
		this.ad = ad;
		this.url = url;
	}

	public String getUrl() {
		return url;
	}

	public void setUrl(String url) {
		this.url = url;
	}

	public int getId() {
		return id;
	}

	public void setId(int id) {
		this.id = id;
	}

	public String getAd() {
		return ad;
	}

	public void setAd(String ad) {
		this.ad = ad;
	}

}<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElementWrapper;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name="form")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class UtilList {

	@XmlElementWrapper(name="utilList")
	@XmlElement(name="utils")
	List<UtilObject> list = new ArrayList<UtilObject>();

	public List<UtilObject> getList() {
		return list;
	}

	public void setList(List<UtilObject> list) {
		this.list = list;
	}
}
public static String convertMD5Value(String password) {
	String hashword = null;
	try {
		MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
		md5.update(password.getBytes());
		BigInteger hash = new BigInteger(1, md5.digest());
		hashword = hash.toString(16);
	} catch (NoSuchAlgorithmException nsae) {
		// ignore
	}
	return hashword;
}

yukarıdaki kod verdiğiniz bir stringi md5 e göre şifreleyerek size geri döndürür.

Pardus’te phpmyadmini depodan kurduğunuzda size kullanıcı adı ve parolası sormadan kedisi otomatik kuruyor. Daha sonra servisleri başlattıp login olmak istediğinizde, normal olarak bunları giremiyorsunuz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız; konsoldan root olarak giriş yapın, daha sonra komut satırına     mysqladmin -u root password ’123′ (123 yeni parolanız olacak) yazıp çalıştırdığınızda artık login ekranından root ve belirlediğiniz kullanıcı parolasıyla giriş yapabilirsiniz.