Foreign Key dört ilişki tipine ve iki role sahiptir.

İlişki Tipleri;

CASCADE: Üst tablodaki veri silinip yada güncellendiğinde, alt tabloda olan bu ilişkiyi sağlayan verilerin de güncellenip veya silinmesini sağlar.

SET NULL: Üst tablodaki veri silinip yada güncellendiğinde, alt tabloda ilişikli verilerin foreign key kolonu olarak belirlenen kolon değerine NULL değeri atar.

RESTRICT : Verileri bire bir bağlar ve alt tablolarda hareket görmüş bir kaydın silinmesini ve foreign key colonundaki verisinin değiştirilmesini engeller.

NO ACTION : RESTRICT ile aynı işi yapar, standart sql tümcesi olduğu için MySQL dede bulunmaktadır.

Foreign Key olarak tanımlamak istediğiniz colon bir index olmalıdır.

Roller;

Update Role :  Üst tabloda  veya alt tabloda veri güncellendiğinde.

Delete Role : Üst tablodan veri silindiğinde.