Bir veriyi SharedPreferences da saklamak icin aşağıdaki gibi bir kod parcacığı yazmak gerekiyor.

SharedPreferences settings = getSharedPreferences(Constants.PREFERENCESTAG, 0);
SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
editor.putString("email", mEmail.getText().toString());
editor.commit();

Saklanan verinin tekrar kullanılması içinde aşağıdaki gibi birşeyler yazmak gerekiyor.

SharedPreferences settings = getSharedPreferences(Constants.PREFERENCESTAG, 0);
settings.getString("email", "");

You must be logged in to leave a reply.