Bir veriyi SharedPreferences da saklamak icin aşağıdaki gibi bir kod parcacığı yazmak gerekiyor.

SharedPreferences settings = getSharedPreferences(Constants.PREFERENCESTAG, 0);
SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
editor.putString("email", mEmail.getText().toString());
editor.commit();

Saklanan verinin tekrar kullanılması içinde aşağıdaki gibi birşeyler yazmak gerekiyor.

SharedPreferences settings = getSharedPreferences(Constants.PREFERENCESTAG, 0);
settings.getString("email", "");

Android’de bir intenti başlatırken ona veri geçirmek istiyorsanız. Aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

Veri göndermek için

Intent intent = new Intent(LITestActivity.this, Register.class);
intent.putExtra("name", person.getFirstName());
intent.putExtra("lastName",  person.getLastName());
intent.putExtra("id", id);
startActivity(intent);

 

Verileri çekmek için

Intent myIntent = getIntent();
String name = myIntent.getStringExtra("name");

Bu problem Manifest.xml de aşağıdaki izini vermediğimizden kaynaklanabilir. Eğer bu probleminizi çözmezse aşağıdaki java kodunu sinifiniza ekleyin.

  • < uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  • StrictMode.ThreadPolicy policy =
    new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();

    StrictMode.setThreadPolicy(policy);