10. Ocak 2013 · 4 comments · Categories: Genel · Tags:

htmlde bilesen kullanırken bazen, kullanılan elemanlar bir birinin üzerine binebilir. Bu gibi durumlarda eğer istediğiniz elemanın daha üstte yer almasını isterseniz z-index kullanmanız gerekebilir. Bunu kullanmadan önce belirtmek gerekir ki bu özelliği kullanmanız için kullanılan elemanların “position” nının belirtilmiş olması lazım. Daha sonrasında bilmemiz gereken şey daha büyük z-index değerine sahip bileşen daha önde görünür. 

.mydiv{

    z-index:2;
}
gibi bir kullanım şekli vardır. Tabi ki siz ihtiyacınız olan diğer şeyleri de yazabilirsiniz
10. Ocak 2013 · 2 comments · Categories: eclipse, gwt

Eclipse’nin Yazılım Güncelleme özelliğini kullanarak ‘Google Plugin for Eclipse (GPE)’i ve “Google Web Toolkit (GWT)”yi yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Eclipse 3.7(Indigo)‘yi kullanarak yüklemek için;

1.Help menüsünden > Install New Software‘yi seçin.
2.Work with metin kutusuna aşağıdaki linki girerek:

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.7
 Add butonuna tıklayın. Eklentiler listelenecektir.

3. “Google Plugin for Eclipse” ve “SDKs”nın yanında bulunan üçgen ikonlara tıklayın. Açılır listede yer alan “Google Plugin for Eclipse 3.7″ ve “Google App Engine Java SDK”yı seçin. Eğer “Google Web Toolkit (GWT)“i uygulamaranızında kullanmak isterseniz “Google Web Toolkit SDK”yı da seçmelisiniz. Next butonuna bastıktan sonra çıkan sözleşmeyi kabul ettiğinize dair isteği onaylayın ve Finish butonuna tıklayın.
4.Yükleme tamamlandıktan sonra Eclipse yeniden başlatılmak için istekte bulunacak. Yes butonuna bastıktan sonra Eclipse yeniden başlatılacak ve eklentileri yükleme işlemi bitmiş olacak.

Eclipse 3.6(Helios) için;

Eclipse 3.7(Indigo)’dan farklı olarak 2. adımda Work with metin çubuğuna aşağıdaki link girilir

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
 

Çıkan listede “Plugin” ve “SDKs”ın yanında blunan üçgen ikonlara tıklayın. Açılır listede “Google Plugin for Eclipse 3.6″ ve “Google App Engine Java SDK”nın seçili olduğundan emin olun. “Google Web Toolkit“i uygulamalarınızda kullanacaksanız “Google Web Toolkit SDK”yı da seçmelisiniz. Next butonuna tıkladıktan sonra çıkan sözleşmeyi kabul ettiğinize dair isteği onaylayın.

Yükleme tamamlandıktan sonra Eclipse, kendisini yeniden başlatmanızı isteyecektir. Yes butonuna bastıktan sonra Eclipse yeniden başlatılacak ve eklenti yükleme işlemi bitmiş olacak.

Eclipse 3.5(Galileo) için tek fark 2. adımdaki Wotk with metin çubuğuna aşağıdaki adres girilir.

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.5

Diğer adımlar aynıdır..

Eclipse 3.4(Ganymede) için:

Help menüsünden Software Updates‘i seçin. “Software Updates and Add-ons” penceresi açılır.

Avaible Software sekmesini tıklayın. Add Site butonunu tıkladıktan sonra “Add Site” penceresi açılır ve aşağıdaki adres girilir.

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.4
 

Eclipse 3.3(Europa) için:

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.3

adresi girilir.

Foreign Key dört ilişki tipine ve iki role sahiptir.

İlişki Tipleri;

CASCADE: Üst tablodaki veri silinip yada güncellendiğinde, alt tabloda olan bu ilişkiyi sağlayan verilerin de güncellenip veya silinmesini sağlar.

SET NULL: Üst tablodaki veri silinip yada güncellendiğinde, alt tabloda ilişikli verilerin foreign key kolonu olarak belirlenen kolon değerine NULL değeri atar.

RESTRICT : Verileri bire bir bağlar ve alt tablolarda hareket görmüş bir kaydın silinmesini ve foreign key colonundaki verisinin değiştirilmesini engeller.

NO ACTION : RESTRICT ile aynı işi yapar, standart sql tümcesi olduğu için MySQL dede bulunmaktadır.

Foreign Key olarak tanımlamak istediğiniz colon bir index olmalıdır.

Roller;

Update Role :  Üst tabloda  veya alt tabloda veri güncellendiğinde.

Delete Role : Üst tablodan veri silindiğinde.

import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.Writer;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.Marshaller;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;

public class MAIN {

	public MAIN() {

		final String BOOKSTORE_XML = "./bookstore-jaxb.xml";
		try {
			UtilObject obje1 = new UtilObject(1 , "Eskisehir" );
			UtilObject obje2 = new UtilObject(2 , "Afyon" );
			UtilObject obje3 = new UtilObject(3 , "Kayseri" );
			UtilList list = new UtilList();
			list.getList().add(obje1);
			list.getList().add(obje2);
			list.getList().add(obje3);

			JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(UtilList.class);
			Marshaller m = context.createMarshaller();
			m.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE);
			m.marshal(list, System.out);

			Writer w = null;
			try {
				w = new FileWriter(BOOKSTORE_XML);
				m.marshal(list, w);
			} finally {
				try {
					w.close();
				} catch (Exception e) {
				}
			}

			System.out.println();
			System.out.println("Output from our XML File: ");
			Unmarshaller um = context.createUnmarshaller();
			UtilList bookstore2 = (UtilList) um.unmarshal(new FileReader(
					BOOKSTORE_XML));

			for (int i = 0; i < list.getList().toArray().length; i++) {
				System.out.println("Book " + (i + 1) + ": "
						+ bookstore2.getList().get(i).getId() + " from "
						+ bookstore2.getList().get(i).getAd());
			}
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		new MAIN();
	}
}


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement ( name = "util" )
@XmlAccessorType( XmlAccessType.PROPERTY )
public 	class UtilObject{
	private int id;
	private String ad;
	private String url;

	public UtilObject(){

	}

	public UtilObject(int id, String ad) {
		super();
		this.id = id;
		this.ad = ad;
	}

	public UtilObject(int id, String ad, String url ) {
		super();
		this.id = id;
		this.ad = ad;
		this.url = url;
	}

	public String getUrl() {
		return url;
	}

	public void setUrl(String url) {
		this.url = url;
	}

	public int getId() {
		return id;
	}

	public void setId(int id) {
		this.id = id;
	}

	public String getAd() {
		return ad;
	}

	public void setAd(String ad) {
		this.ad = ad;
	}

}<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElementWrapper;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name="form")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class UtilList {

	@XmlElementWrapper(name="utilList")
	@XmlElement(name="utils")
	List<UtilObject> list = new ArrayList<UtilObject>();

	public List<UtilObject> getList() {
		return list;
	}

	public void setList(List<UtilObject> list) {
		this.list = list;
	}
}
public static String convertMD5Value(String password) {
	String hashword = null;
	try {
		MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
		md5.update(password.getBytes());
		BigInteger hash = new BigInteger(1, md5.digest());
		hashword = hash.toString(16);
	} catch (NoSuchAlgorithmException nsae) {
		// ignore
	}
	return hashword;
}

yukarıdaki kod verdiğiniz bir stringi md5 e göre şifreleyerek size geri döndürür.

Pardus’te phpmyadmini depodan kurduğunuzda size kullanıcı adı ve parolası sormadan kedisi otomatik kuruyor. Daha sonra servisleri başlattıp login olmak istediğinizde, normal olarak bunları giremiyorsunuz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız; konsoldan root olarak giriş yapın, daha sonra komut satırına     mysqladmin -u root password ’123′ (123 yeni parolanız olacak) yazıp çalıştırdığınızda artık login ekranından root ve belirlediğiniz kullanıcı parolasıyla giriş yapabilirsiniz.

10. Ocak 2013 · Write a comment · Categories: Java · Tags:
PARAMETER EXPLANATION
YEAR Year, spelled out
YYYY 4-digit year
YYY
YY
Y
Last 3, 2, or 1 digit(s) of year.
IYY
IY
I
Last 3, 2, or 1 digit(s) of ISO year.
IYYY 4-digit year based on the ISO standard
RRRR Accepts a 2-digit year and returns a 4-digit year.
A value between 0-49 will return a 20xx year.
A value between 50-99 will return a 19xx year.
Q Quarter of year (1, 2, 3, 4; JAN-MAR = 1).
MM Month (01-12; JAN = 01).
MON Abbreviated name of month.
MONTH Name of month, padded with blanks to length of 9 characters.
RM Roman numeral month (I-XII; JAN = I).
WW Week of year (1-53) where week 1 starts on the first day of the year and continues to the seventh day of the year.
W Week of month (1-5) where week 1 starts on the first day of the month and ends on the seventh.
IW Week of year (1-52 or 1-53) based on the ISO standard.
D Day of week (1-7).
DAY Name of day.
DD Day of month (1-31).
DDD Day of year (1-366).
DY Abbreviated name of day.
J Julian day; the number of days since January 1, 4712 BC.
HH Hour of day (1-12).
HH12 Hour of day (1-12).
HH24 Hour of day (0-23).
MI Minute (0-59).
SS Second (0-59).
SSSSS Seconds past midnight (0-86399).
FF Fractional seconds. Use a value from 1 to 9 after FF to indicate the number of digits in the fractional seconds. For example, ‘FF4′.
AM, A.M., PM, or P.M. Meridian indicator
AD or A.D AD indicator
BC or B.C. BC indicator
TZD Daylight savings information. For example, ‘PST’
TZH Time zone hour.
TZM Time zone minute.
TZR Time zone region.
<strong>import </strong>java.util.*;
<strong>import </strong>java.text.*;
<strong>public class </strong>DateToString {
 <strong>public static void </strong>main(String[] args) {
 <strong>try </strong>{
 DateFormat formatter ; 
 Date date ;  
  formatter = <strong>new </strong>SimpleDateFormat("dd-MMM-yy");
  date = (Date)formatter.parse("11-June-07");  
  String s = formatter.format(date);
  System.out.println("Today is " + s);
  } <strong>catch </strong>(ParseException e)
  {System.out.println("Exception :"+e);  }  

 }
}